Brandbeveiliging

Brandmeldsystemen

Hoewel de kans op brand aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn. Het is daarom zeker zinvol om aan het voorkomen en snel detecteren van brand in uw woonhuis of bedrijfspand extra aandacht te besteden.

De mens kan een brand ruiken, zien en soms horen. De betrouwbaarheid van de mens als ontdekker van brand kan echter gering zijn, mensen kunnen afwezig zijn of slapen. Daarom kan het noodzakelijk zijn om in bepaalde situaties met automatische branddetectie door middel van rookmelders te werken. IBS kan voor u de oplossing aandragen door middel van een separaat brandmeldsysteem. Dit systeem kent geen ergernis van het vervangen van batterijen, de melders zijn aangesloten op bewaakte ingangen van de (brandmeld)centrale, ook bestaat de mogelijkheid om uw (huidige) inbraakbeveiligingssysteem uit te breiden met rookmelders.

Brandmeldcentrale

Brandveiligheid thuis

Gemiddeld breekt jaarlijks in zo'n 8000 woonhuizen in Nederland brand uit. Daarbij vallen ongeveer 50 doden en 500 gewonden. Vooral wanneer een brand te laat wordt ontdekt, is de kans op een fatale afloop groot. Om een brand te voorkomen adviseren wij om in “brandgevaarlijk” ruimtes en vluchtroutes een rookmelder te plaatsen. Een rookmelder is een klein apparaat dat werkt volgens het principe ‘waar rook is, is vuur.’. Bij een brand komen rook en gassen vrij die giftig en dus dodelijk zijn. De meeste brandslachtoffers komen dan ook niet om het leven door de vlammen, maar door de rook en de giftige gassen (80% van de slachtoffers).Zo'n melder kan waarschuwen voor het te laat is: voordat rook en vuur zich in een woning of een kantoor hebben verspreid en vluchtroutes zijn afgesneden. Ook bij branden die 's nachts ontstaan (als bewoners liggen te slapen en de brand meestal pas laat bemerken) of in ruimten waar niemand zich bevindt, kunnen ze bijzonder nuttig zijn.

Brand/rookmelders

We kunnen de melders grofweg in twee types opdelen. De optische rookmelder, en de thermische brandmelder.

Optische rookmelder    Thermische brandmelder

Voor het oog lijken deze twee melders op elkaar maar toch werken ze niet hetzelfde.

• De optische rookmelder werkt met een geconcentreerd lichtstraaltje. Die wordt, simpel gezegd, in de binnenkamer van de melder in een rechte lijn van de ene naar de andere kant gestraald. Op een van de zijkanten in de melder zit een detector. Ontstaat er rook in de ruimte waar de melder hangt, dan weerkaatsen de rookdeeltjes de lichtdeeltjes. Er valt dan strooilicht op de detector en de melder gaat af.

• Brandmelder die reageert op een temperatuursverhoging.
Maximaalmelder: een melder die reageert wanneer gedurende een 'bepaalde periode' de grootte of de intensiteit van een brandverschijnsel een bepaalde waarde overschrijdt.
Differentiaalmelder: een melder die reageert wanneer de veranderingen van de grootte of de intensiteit van het brandverschijnsel per tijdseenheid gedurende een 'bepaalde periode' een bepaalde waarde overschrijden.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op.